GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

18 november 2004

Til emaillisten: Brev til kommunen og Web-side

Idag ble følgende email sendt til email-listen for GLA-Nordstrand:

Hei,

Nå er sommeren over og arbeidet med å få bedret trafikkforholdene i Ekebergveien spesielt og på hele Nordstrandsplatået generelt fortsetter.

Vi i gruppen med aktive pådrivere i denne saken kaller oss nå for GLA-Nordstrand, en forkortelse for Grønn-Linje Aksjon Nordstrand.

Vi er fornøyd med det påvirkningsarbeidet gruppa har fått til så langt og vi kommer til å fortsette arbeidet. Vi tror og håper på et samarbeid med kommunen om en løsning til nærmiljøets beste.

Vi har nylig fått opprettet en egen web-side:

http://glanordstrand.blogspot.com/

Her kommer vi til å legge ut relevant informasjon om hva som skjer. Trolig kommer vi også til å legge ut en del av det materialet vi har samlet opp siden vi startet opp tidlig i 2003.

Tidligere denne uken gikk det ut et brev til Oslo kommune der vi ber om å få gjennomført strakstiltak for å få redusert gjennomgangstrafikken og hastigheten. Brevet ligger som vedlegg til denne mailen, og kopi er lagt ut på web-siden. Nordstrand Blad hadde en sak om dette i forrige nummer, onsdag 17. november.

Dersom vi ikke får gjennomslag for eller positiv respons om dette, vil vi vurdere hvilke aksjoner som evt. kan gjennomføres. Til dette ville vi trenge frivillige.

Dersom du kjenner til flere som vil holdes informert, være aktivt med i arbeidet eller bare utrykke sin støtte, legg igjen en kommentar på web-siden vår, eller send en email til hallvardvassbotn alfakrøll c2i.net.

Mvh
Hallvard Vassbotn
webmaster/kontaktperson for GLA-Nordstrand