GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

11 februar 2005

Gå-sakte aksjon torsdag 17. februar 2005

GLA'Nordstrand arrangerer en gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennomkjøringsvei.

Aksjonen holdes torsdag 17. februar om morgenen klokken 7.30 til 8.00, ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Vi stiller med plakater, og har selvfølgelig informert politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!