GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

06 juni 2005

Ny gå sakte aksjon - både i Ekebergvn og på Mosseveien

Lei av gjennomgangstrafikk på Nordstrands-platået? Gjør noe med det! –

Bli med på GLA'Nordstrands gå-sakte aksjon!

GLA'Nordstrand og Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien arrangerer gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennom-kjøringsrute og for kreve Mosseveien i tunnel.

Aksjonen holdes torsdag 9. juni om morgenen klokken 7.30 til 8.15. Møt opp ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Det blir laget plakater, vi har fått tillatelse av politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!