GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

10 juni 2005

Vel blåst gå-sakte aksjon 9. juni!

Gå-sakte aksjonen vi arrangerte sammen med Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien (FMM)igår, torsdag 9. juni, ble meget igjen vellykket!

GLA'Nordstrand var ansvarlig for aksjonen i Ekebergveien, FMM stod for aksjonen på Mosseveien.

Vi hadde plakater og bannere med slagord, 18-20 mennesker deltok i demonstrasjonen, og vi fikk bra dekning av Nordstrand blad (forside, leder og stor artikkel). Østlandssendingen hadde direkte-innslag fra aksjonen i Mosseveien.