GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

09 november 2006

Presseklipp

Nordstrand Blad 10. juni 2005:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Leder: Trafikk i fokus
En Mosseveitunnel vil gagne hele Oslos befolkning.
Lange køer på Mosseveien fører til at mange velger å kjøre over Nordstrand og Ekeberg for å komme til sentrum. Dermed oppstår det trafikkproblemer der også. Samferdselsetatens undersøkelser viser at 10.000 biler passerer Nordstrand kirke i Ekebergveien hver dag. Telling utført av GLA'Nordstrand indikerer at hele 70 prosent av dette er ren gjennomgangstrafikk. Og blant bilene er det et fåtall som faktisk holder fartsgrensen på 40 - gjennomsnittshastigheten ligger ti kilometer i timen over dette.

Leserinnlegg i Nordstrand Blad, 9. nov 2006:
http://www.nordstrands-blad.no/apps/pbcs.dll/artic...

Utvidelsen av Ekebergveien
[...] Planforslaget innebærer blant annet rasering av hager hvorav også noen er omfattet av vernevedtak på sk. gul liste, felling av mer enn 50 trær og ingen forslag om bla. trafikkbegrensning og hastighets reduksjon. PBE omdefinerer Ekebergveien fra villavei til hovedsamlevei for avlastning av E6 og E18. [...]

Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovet tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken og støyen fra veien, blant annet gjennom bystyrevedtak av 19.01.2000. [...]

Jeg håper inderlig at våre lokale politikere ser denne problemstillingen og bidrar til at vi får en forenet løsning tilpasset vår bydel og ikke nødvendigvis applauderer rikspolitiske vedtak på bekostning av vårt miljø.
Kristin Bachken

Artikkel av Aina Moberg i Nordstrand Blad, 26. oktober 2006:
http://www.noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20...

– Nå begynner kampen
GLA Nordstrand mener deres forslag er et tryggere alternativ. De vil senke farten til 30 km/t, og ønsker seg ett bredt fortau på den ene siden, og at syklister og bilister skal bruke felles kjørebane.

– Dette skal vi gi klart uttrykk for i vår høringsuttalelse, sier Halvard Vassbotn i GLA Nordstrand.
Han håper så mange som mulig benytter anledningen til å komme med sine synspunkter før høringsfristen 15. november. [...]

Hittil har byråkratene styrt saksgangen, nå må politikerne overta.

Artikkel i Torgnett, 26. oktober 2006:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=3&art=2589

Sykkelfelt og fortau
Ekebergveien skal bli dobbelt så bred
[...]
en historisk veistrekning det er snakk om og langs veien ligger flere eiendommer som står på Byantikvarens Gule liste. Interessekonflikten mellom verneverdighet, de som bor der og de myke trafikkantene har vært et heftig tema da planene var oppe for et par år siden.
Traseen som Ekebergveien følger regnes som Oslos eldste innfartsvei fra sør, og skal ha gått på omtrent samme sted allerede fra middelalderen og muligens før det også. Vi vet med sikkerhet at Ekebergveien var en del av "den Fredrikshaldske kongevei" som ble anlagt på 1600-tallet.

Diskusjon:
http://www.torgnett.no/nordstrand/?kat=9&no=100

Artikkel av Hanne Erøy i Journalen, 28. september 2006:
http://journalen.hio.no/nytt_fra_oslo/article39633...

Flytter fra trafikken
Snart blir det avgjort om Ekebergveien på Nordstrand skal bygges ut i bredden. Familien Busch frykter mer trafikk og farligere skolevei for barna - de har fått nok og pakker kofferten. [...]

- Vi tør ikke slippe barna våre over veien til skolen. Det burde ikke være slik, og det er ikke levelig for oss, sier Geir-Arne, far til Emma Sofie (5 ½) og Jonas (10) som går på Munkerud skole.

- Ikke én holder fartsgrensen på 40 km/t – det er et under at det ikke skjer flere ulykker. Det er faktisk så ille at vi flytter, fortsetter tobarnsfaren. [...] – Jeg frykter mer trafikk om de utvider veien, sier Busch. [...]

- Det er helt feil å utvide en vei som allerede er utrygg. Farten bør reduseres til 30 km/t og man bør sette opp fartsdumper og trafikklys, spesielt av hensyn til skolebarn som skal krysse veien, sier Kristin Bachken i aksjonsgruppen [GLA'Nordstrand].