GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

19 januar 2000

Bystyret vedtar trafikksaneringstiltak for Nordstrandplatået

Bystyret i Oslo behandlet sak 52 den 19. januar 2000. Ett av punktene som ble enstemmig vedtatt var:

8. Bystyret anbefaler at Ljabrudiagonalen bygges snarest for å avlaste Nordstrandplatået. En første etappe mellom Nedre Prinsdals vei og Ljabrukveien bør fremskyndes mest mulig. Om nødvendig må det gjennomføres trafikksaneringstiltak for å begrense gjennomkjøringen over Nordstrandplatået. [min uthevelse]
Det er vel liten tvil om det der er nødvendig...?!

Kopi av hele referatet fra møtet i bystyret kan lastes ned herfra (PDF-format).