GLA'Nordstrand - Grønn Linje Aksjon Nordstrand

10 juni 2005

Vel blåst gå-sakte aksjon 9. juni!

Gå-sakte aksjonen vi arrangerte sammen med Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien (FMM)igår, torsdag 9. juni, ble meget igjen vellykket!

GLA'Nordstrand var ansvarlig for aksjonen i Ekebergveien, FMM stod for aksjonen på Mosseveien.

Vi hadde plakater og bannere med slagord, 18-20 mennesker deltok i demonstrasjonen, og vi fikk bra dekning av Nordstrand blad (forside, leder og stor artikkel). Østlandssendingen hadde direkte-innslag fra aksjonen i Mosseveien.

07 juni 2005

Midlertidig svar fra Bydelen ang. farstreduksjon

På grunn av av stor saksmengde når det gjeld plansaker, og saker relatert til bydelens økonomiske situasjon vil det ikke være kapasitet til å legge saken frem til politisk behandling i forbindelse med bydelsutvalgets møte 9.6.2005. Steinar Lende (A), leder av BMS-komiteen er informert om denne situasjonen. saken vil derfor legges frem for arbeidsutvalget den 30.6.2005 kl. 19.00. Det tas forbehold om møtetidspunktet, da dette ikke er avklart. vi vil underrette dere per e-post så snart møtet er fastsatt. Dette til orientering

Med hilsen
Brynhild Hovde,
bydelsdirektør

Berit Nissen-Meyer,
avdelingssjef

06 juni 2005

Ny gå sakte aksjon - både i Ekebergvn og på Mosseveien

Lei av gjennomgangstrafikk på Nordstrands-platået? Gjør noe med det! –

Bli med på GLA'Nordstrands gå-sakte aksjon!

GLA'Nordstrand og Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien arrangerer gå-sakte aksjon for å markere vår motstand mot bruk av Nordstrandsplatået som gjennom-kjøringsrute og for kreve Mosseveien i tunnel.

Aksjonen holdes torsdag 9. juni om morgenen klokken 7.30 til 8.15. Møt opp ved fotgjengerovergangen i Ekebergveien, rett nedenfor Knud Øyens vei.

Det blir laget plakater, vi har fått tillatelse av politiet og håper på dekning fra diverse media.

Vi stopper trafikken ved å gå i "demonstrasjonstog" frem og tilbake over fotgjengerovergangen slik at trafikken stoppe og kø oppstår. Når kø-effekt er oppnådd en viss tid (1-2 minutter), slipper vi gjennom en rad med biler (de som trolig har fått med seg årsaken til køen), for deretter å sperre igjen.

Ta kontakt idag og bekreft at du vil gjøre en innsats for å bedre bomiljøet og trafikkforholdene på Nordstrandsplatået!